Ծեր մարդուն ձերբակալեցին հաց գո ղանալու համար և ուղարկեցին դատարան, բայց այ դատավորի վճիռը պիտի ԲՈԼՈՐԸ ԻՄԱՆԱՆ

Հետաքրքիր

Կանադայում ծերուկին ձեր բակալել են հաց գո ղանալու համար և ուղարկել դատարան: Ծերուկը խոստովանեց իր մե ղքը և ասաց. Եվ նա իր սխալը բացատրեց հետևյալ կերպ. «Ես այնքան քաղցած էի, որ համարյա սո վից մ եռա»: Դատավորը որոշում կայացրեց,ու ասեց. «Դուք գիտեք, թե ինչ եք գո ղանում, և ես որոշում եմ, որ դուք վճարեք 10 դոլար: Քանի որ ես գիտեմ, որ դուք չեք կարող վճարել, ես կվճարեմ ձեզ համար:

Բոլորը փակվեցին դատարանի դահլիճում, դատավորը գրպանից տասը դոլար հանեց և պահանջեց, որ ծերունուն գանձարան տանեն որպեսզի փոխհատուցի։ Այնուհետև նա ոտքի կանգնեց և դիմեց ներկաներին . «Դուք բոլորդ հան ցագործ եք, և ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է տաս դոլլար տուգանք վճարի, քանի որ դուք ապրում եք այնպիսի քաղաքում, որ ծերունուն ստիպված է լինում ս ովից գո ղանալ:

Դատարանի դահլիճում նրանք հավաքեցին 480 դոլար, և դատավորը գումարը տվեց ծերունուն: Եվ ավելացրեց իր խոսքերը․ «Եթե տեսնում եք, որ աղքատներ կան քաղաքում, որտեղ ապրում են քաղաքակիրթ մարդիկ, իմացեք, որ այս քաղաքի իշխանավորները գո ղանում են մարդկանց ունեցվածքը»։

Leave a Reply