ՓԱԿ ՊԱՀԵՔ ԱՉՔԵՐԸ․ հայտնի են կո րոնավի րուսի Օմիկ րոն շտա մի ախ տանիշները

Այլ լուրեր

Հարավային Աֆրիկայից ժամանած բ ժիշկ Անջելիկ Կոետզին թվարկել է Օմ իկրոն շտամի ախ տանիշները, գրում է The Telegraph-ը: Նա առաջինն էր, ով հայտնեց, որ որոշ հի վանդներ վի րուսի նոր տարբերակ ունեն: Մասնագետի խոսքով՝ հար ուցիչը կրկին մու տացիայի ենթարկվելու կասկածներ է առաջացել Կորո նավիր ուսի արտասովոր դրսևորումներով հի վանդների այցելությունների հաճախականության պատճառով։

Մասնավորապես, դրանք երիտասարդներ էին, ովքեր գանգատվում էին հոգնածության ուժեղ զգացումից, ինչպես նաև վեց տարեկան երեխա՝ ս րտի արագ բաբախումով և բարձր ջերմությամբ (իսկ երկու օր անց նա իրեն շատ ավելի լավ էր զգում): Միևնույն ժամանակ, հի վանդներից ոչ մեկի մոտ համի կամ հոտի կոր ուստ չի զգացվել:

«Նրանց ախ տանշանները շատ տարբեր էին նախկինում հանդիպած ախ տանիշներից և դրսևորվում էին թեթև ձևով»,- ասել է հանրապետության բու ժմիավորման նախագահը։ Ընդհանուր առմամբ՝ նոր տեսակի վա րակի ախ տանիշներով մոտ երկու տասնյակ հի վանդների Կոր ոնավիր ուսի թեստը դրական արդյունք է ունեցել: Նրանք հիմնականում առողջ տղամարդիկ էին, ովքեր իրենց շատ հոգնած էին զգում։ Նրանց մոտ կեսը չէր պատվաստվել։

Leave a Reply